raushanf08's blog
Just another weblog
Syndication feeds available

Mengapa saya berada di IPTP

November 28th 2010 in Uncategorized

Peternakan merupakan bidang ilmu pengetahuan yang telah lama dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Semenjak ditingkat akhir Sekolah Menengah Atas layaknya hampir seluruh siswa yang berada ditingkat tersebut pastilah akan berfikir, mau kemana saya setelah lulus nanti. Kerja? Kuliah? atau berdagang? Itulah pendapat ¬†yang ada di benak saya dan kawan-kawan ketika itu. Kuliah, itulah keputusan kuat […]

Read On No Comments


Recent Comments
  • No comments
Categories